CQ63SK: Odborný seminár pre všeobecných lekárov pre deti a dorast

Základné údaje
Názov aktivityOdborný seminár pre všeobecných lekárov pre deti a dorast StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
003 - pneumológia a ftizeológia, 007 - pediatria, 017 - pediatrická gynekológia, 020 - všeobecn
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov20 MiestoŽilina
web Popishlavné témy: akútne respiračné ochorenia, úloha manažovania týchto ochorení na úrovni lekárov prvého kontaktu, spolupráca so špecializovanými pracoviskami, zdieľanie skúseností, diskusia.
Kredity
Dátum od27.2.2018 Dátum do27.2.2018
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorAngelini Pharma Slovenska republika Meno kontaktnej osobyDenisa Bohušová
Garant
Garant - názovPediatrické oddelenie FNsP Žilina Full NameMUDr. Klement Matuška
Organizátor
Organizátor - názovPediatrické oddelenie FNsP Žilina MenoMUDr. Klement Matuška
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)16002-inv-POZVÁNKA ZA.docx Sylaby (max. 7MB)16002-syl-Sylaby 1.docx Žilina.docx