CQ6SK: Odborný seminár

Základné údaje
Názov aktivityOdborný seminár StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
003 - pneumológia a ftizeológia, 040 - klinická imunológia a alergológia
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov10 MiestoPoprad - Spišská Sobota
web PopisDuálna bronchodilatačná liečba, použitie ICS v liečbe CHOCHP, laboratórne nálezy
Kredity
Dátum od22.2.2018 Dátum do22.2.2018
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorGlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. Meno kontaktnej osobyNaďa Libušová
Garant
Garant - názovPoliklinika Kežmarok - ambulancia TaRCH Full NameMUDr. Kristína Bartková
Organizátor
Organizátor - názovPoliklinika Kežmarok - ambulancia TaRCH MenoMUDr. Kristína Bartková
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15945-inv-pozvánka_PP_22_2_2018_COPD_PA.pdf Sylaby (max. 7MB)15945-syl-pozvánka_PP_22_2_2018_COPD_PA.pdf