CP921SK: Odborný seminár

Základné údaje
Názov aktivityOdborný seminár StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 004 - neurológia, 005 - psychiatria, 011 - ortop
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov100 MiestoNitra
web PopisObsahom odborného semináru budú prednášky na témy: Uzáver retinálnych artérií- diagnostika a liečba, Altepláza v liečbe ťqžkej kontúzie oka, Diabetická retinopatia a Úrazy oka - kazuistiky.
Kredity
Dátum od25.1.2018 Dátum do25.1.2018
Počet kreditov3
Kontakty
RegistrátorFakultná nemocnica Nitra Meno kontaktnej osobyMgr. Erika Ščípová
Garant
Garant - názovOčná klinika Full NameMUDr. František Forgáč
Organizátor
Organizátor - názovFakultná nemocnica Nitra MenoMUDr. Kamil Koleják PhD., MSc
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15861-inv-očná klinika seminár.docx Sylaby (max. 7MB)15861-syl-očná klinika seminár.docx