CP903SK: Liečba na poliklinickom FRO

Základné údaje
Názov aktivityLiečba na poliklinickom FRO StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityceloslovenská s medzinárodnou účasťou
Specializations
001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeológia, 004 - neurológ
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov100 MiestoSvidník, v posluchárni nemocnice od 9.00 hod. do 17.00 hod.
web PopisOdborný seminár FRO
Kredity
Dátum od23.2.2018 Dátum do23.2.2018
Počet kreditov7
Kontakty
RegistrátorRegionálna lekárska komora Prešov Meno kontaktnej osobyMária Kandráčová
Garant
Garant - názovKlinika FBLR UNLP Košice prednosta Kliniky FBLR Full NameDoc. MUDr. Peter Takáč PhD.
Organizátor
Organizátor - názovNemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. MenoDoc. MUDr. Peter Takáč PhD.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názovRegionálna lekárska komora Prešov MenoMUDr. Peter Makara MPH
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15843-inv-Nemocnica arm svidnik2.doc Sylaby (max. 7MB)15843-syl-Nemocnica arm svidnik2.doc