CP902SK: Aktuálne otázky ambulantných gynekológov,

Základné údaje
Názov aktivityAktuálne otázky ambulantných gynekológov, StavPublikovaná
Typ aktivityKonferencia Úroveň aktivityceloslovenská (počet účastníkov do 200)
Specializations
009 - gynekológia a pôrodníctvo, 247 - ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov130 MiestoBratislava, Kongresová sála UNB - Ružinov
webhttp://www.sgps.sk PopisPravideľný, už 25. ročník odborného podujatia určený majmä ambulantným gynekológom. Program je t.r. zameraný na modernizáciu pôrodníctva v SR a možnosti skvalitnenia prenatálnej starostlivosti v ambulantných podmienkach.
Kredity
Dátum od10.2.2018 Dátum do10.2.2018
Počet kreditov4
Kontakty
RegistrátorSGPS Meno kontaktnej osobydoc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
Garant
Garant - názovSGPS Full Namedoc. MUDr. Igor Rusňák CSc., mim. prof.
Organizátor
Organizátor - názovSlovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť Menodoc. MUDr. Martin Redecha PhD.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15842-inv-Ambulant. gynekol. - 10.2.2018.doc Sylaby (max. 7MB)15842-syl-Ambulant. gynekol. - 10.2.2018.doc