CP884SK: Odborný seminár

Základné údaje
Názov aktivityOdborný seminár StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
227 - verejné zdravotníctvo (hygiena a epidemiológia), 366 - preventívne pracovné lekárstvo a
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov30 MiestoTrebišov
web PopisPodujatie na miestnej úrovni určené pre zamestnancov RÚVZ so sídlom v Trebišove ako aj ďalších zdravotníckych pracovníkov v regióne.
Kredity
Dátum od26.11.2018 Dátum do26.11.2018
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove Meno kontaktnej osobyMária Dudová
Garant
Garant - názovRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove Full NameMUDr. Terézia Konevičová MPH
Organizátor
Organizátor - názovRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove MenoMUDr. Terézia Konevičová MPH
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15824-inv-Pozvánka - november 2018.docx Sylaby (max. 7MB)15824-syl-Sylaby -november 2018.docx