CP870SK: Interdisciplinárny prístup k liečbe vybraných psychiatrických a neurologických ochorení

Základné údaje
Názov aktivityInterdisciplinárny prístup k liečbe vybraných psychiatrických a neurologických ochorení StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityceloslovenská (počet účastníkov do 200)
Specializations
004 - neurológia, 005 - psychiatria
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov50 MiestoTále, hotel Partizán
web Popisinterdisciplinárny prístup k liečbe parkinsonovej choroby, alzheimerovej choroby a pri ochoreniach pohybového ústrojenstva
Kredity
Dátum od27.1.2018 Dátum do27.1.2018
Počet kreditov3
Kontakty
RegistrátorKrka Slovensko Meno kontaktnej osobyIng. Adriana Godoová
Garant
Garant - názovSlovenská psychiatrická spoločnosť, sekcia biologickej psychiatrie Full NameMUDr Lívia Vavrušová PhD.
Organizátor
Organizátor - názovSlovenská psychiatrická spoločnosť, sekcia biologickej psychiatrie MenoMUDr Lívia Vavrušová PhD.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15810-inv-program_CNS_interdisciplin pristup_jan 2018.docx Sylaby (max. 7MB)15810-syl-program_CNS_interdisciplin pristup_jan 2018.docx