CP868SK: Odborný seminár

Základné údaje
Názov aktivityOdborný seminár StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
003 - pneumológia a ftizeológia, 040 - klinická imunológia a alergológia
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov20 MiestoSenec
web PopisUčast na odbornom seminári je pre záujemcov zo zdravotníctva a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z nekomerčného prostredia bezplatná
Kredity
Dátum od23.2.2018 Dátum do23.2.2018
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorChiesi Slovakia s.r.o. Meno kontaktnej osobyMVDr. Katarina Prochotska, MSc (HTA)
Garant
Garant - názovKlinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB Full NameDoc.MUDr. Ivan Majer CSc.
Organizátor
Organizátor - názovKlinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB MenoDoc.MUDr. Ivan Majer CSc.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15808-inv-Pozvanka Foster na Seminar Senec _V2.pdf Sylaby (max. 7MB)15808-syl-Pozvanka Foster na Seminar Senec _V2.pdf