CP781SK: Škola hematológie 2018, 3. ročník

Základné údaje
Názov aktivityŠkola hematológie 2018, 3. ročník StavPublikovaná
Typ aktivityKongres Úroveň aktivityceloslovenská (počet účastníkov do 200)
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov100 MiestoVyhne
webhttp://www.skolahematologie.sk Popis3. ročník odborno-vzdelávacieho podujatia ŠKOLA HEMATOLÓGIE 2018, Poznanie je poklad, ale prax je kľúč k nemu. ...podeľme sa o svoje skúsenosti. ktorá sa koná pod záštitou Kliniky hematológie a transfuziológie v Martine, Kliniky he
Kredity
Dátum od2.2.2018 Dátum do4.2.2018
Počet kreditov2 - 7 - 0
Kontakty
RegistrátorHematológiaSK, občianske združenie Meno kontaktnej osobyDafne M.Chlebničanová
Garant
Garant - názovKlinika hematológie a transfuziológie v Martine, Klinika hematológie a onkohematológie v Košiciach Full Namedoc.MUDr. Ferdinand Sasváry PhD.
Organizátor
Organizátor - názovKliniky hematológie a transfuziológie v Martine, Kliniky hematológie a onkohematológie v Košiciach. Menodoc.MUDr. Ferdinand Sasváry PhD.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15721-inv-1. pozvanka 155x155.pdf Sylaby (max. 7MB)15721-syl-program SH 2018.pdf