CP740SK: Neodkladná podpora životných funkcií

Základné údaje
Názov aktivityNeodkladná podpora životných funkcií StavPublikovaná
Typ aktivityKurz Úroveň aktivityokresná
Specializations
001 - vnútorné lekárstvo, 009 - gynekológia a pôrodníctvo, 020 - všeobecné lekárstvo, 049 -
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov40 MiestoKošice
web PopisCieľom vzdelávacej aktivity je získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti neodkladnej podpory životných funkcií vo fáze prednemocničnej urgentnej starostlivosti prostredníctvom akreditovaných lektorov
Kredity
Dátum od24.1.2018 Dátum do24.1.2018
Počet kreditov8
Kontakty
RegistrátorActiva C&S, s.r.o. Meno kontaktnej osobyMVDr. Mgr. Eduard Horovský, MHA
Garant
Garant - názovKlinika urgentnej medicíny a všeobecného lekárstva Full NameProf. MUDr. Oto Masár PhD
Organizátor
Organizátor - názovActiva C&S, s.r.o. MenoMVDr. Mgr. Eduard Horovský MHA
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15680-inv-P-NPZF_DMAS.doc Sylaby (max. 7MB)15680-syl-S-NPZF_DMAS.doc