CP734SK: Aktuálne trendy v liečbe nádorov hlavy a krku

Základné údaje
Názov aktivityAktuálne trendy v liečbe nádorov hlavy a krku StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityceloslovenská (počet účastníkov do 200)
Specializations
019 - klinická onkológia, 023 - rádiológia, 043 - radiačná onkológia
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov30 MiestoŽilina, Hotel Holiday Inn, Športová 2
web PopisStretnutie je zamerané na aktuálne informácie súvisiacie s liečbou nádorov hlavy a krku so zameraním sa na danú problematiku a liečbu.
Kredity
Dátum od19.1.2018 Dátum do20.1.2018
Počet kreditov2 - 2
Kontakty
RegistrátorMERCK spol.s.r.o. Meno kontaktnej osobySilvia Modrovská
Garant
Garant - názovVýchodoslovenský onkologický ústav a.s. Full Namedoc. MUDr. Pavol Dubinský PhD., MHA
Organizátor
Organizátor - názovVýchodoslovenský onkologický ústav a.s. Menodoc. MUDr. Pavol Dubinský PhD., MHA
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15674-inv-CP734SK_pozvanka_Zilina.pdf Sylaby (max. 7MB)15674-syl-Sylaby_19.-20.1.2018_Zilina.pdf