CP731SK: Manažment pacienta s mCRC - súčasné trendy a odporúčania

Základné údaje
Názov aktivityManažment pacienta s mCRC - súčasné trendy a odporúčania StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
019 - klinická onkológia, 023 - rádiológia, 043 - radiačná onkológia
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov30 MiestoBratislava, Seminárna miestnosť, Interná klinika VŠZaSP a OÚSA
web PopisStretnutie je zamerané na aktuálne informácie súvisiacie s liečbou mCRC so zameraním sa na danú problematiku a liečbu.
Kredity
Dátum od17.1.2018 Dátum do17.1.2018
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorMERCK spol.s.r.o. Meno kontaktnej osobySilvia Modrovská
Garant
Garant - názovOnkologický ústav sv. Alžbety Full NameMUDr. Klaudia Gočárová PhD.
Organizátor
Organizátor - názovOnkologický ústav sv. Alžbety MenoMUDr. Klaudia Gočárová PhD.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15671-inv-CP731SK_Pozvanka seminar OUSA 1_2018.pdf Sylaby (max. 7MB)15671-syl-Sylaby_17.1.2018_BA.pdf