CP723SK: Vedecká pracovná schôdza SLS-SGL Rožňava, NsP sv, Barbory - zasadačka

Základné údaje
Názov aktivityVedecká pracovná schôdza SLS-SGL Rožňava, NsP sv, Barbory - zasadačka StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov80 MiestoRožňava
webhttp://srlk.roznava@gmail.com PopisPrednášky, kazuistika v rámci kontinuálneho vzdelávanie lekárov
Kredity
Dátum od25.1.2018 Dátum do25.1.2018
Počet kreditov3
Kontakty
RegistrátorSubregionálna lekárska komora Rožňava Meno kontaktnej osobyJarmila Markulíková
Garant
Garant - názovRegionálny úrad verejného zdravotníctva Full NameMUDr. Ľubomíra Chromčíková
Organizátor
Organizátor - názovSlovenská lekárska spoločnosť -SGL, Subregionálna lekárska komora MenoMUDr. Anna Šoltésová
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15663-inv-Pozv. SLS 01-18.doc Sylaby (max. 7MB)15663-syl-Pozv. SLS 01-18.doc