CP694SK: E-health čo nás čaká v roku 2018, chybáre ZP

Základné údaje
Názov aktivityE-health čo nás čaká v roku 2018, chybáre ZP StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov70 MiestoBratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety
webhttp://www.ousa.sk PopisKontinuálne vzdelávanie vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov Onkologického ústavu sv. Alžbety. Celoústavné semináre sa konajú každý pondelok o 14,00 - 15,00 hod, s výnimkou mesiacov júl, august ako aj dní pracovného voľna.
Kredity
Dátum od29.1.2018 Dátum do29.1.2018
Počet kreditov1
Kontakty
RegistrátorOnkologický ústav Sv.Alžbety Meno kontaktnej osobyMUDr. Martin Chorváth, PhD.
Garant
Garant - názovOnkologický ústav Sv. Alžbety Full Namedoc. MUDr. Juraj Kaušitz CSc., h.prof.
Organizátor
Organizátor - názovOnkologický ústav sv. Alžbety Menodoc.MUDr. Juraj Kaušitz CSc., h.prof.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15634-inv-Semináre OUSA - január.doc Sylaby (max. 7MB)15634-syl-Sylaby celoústavné semináre OUSA2018.docx