CP613SK: Odborný seminár pre PaF (1)

Základné údaje
Názov aktivityOdborný seminár pre PaF (1) StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov10 MiestoZvolen, hotel Poľana
web PopisEDU-2017-088
Kredity
Dátum od1.2.2018 Dátum do1.2.2018
Počet kreditov1
Kontakty
RegistrátorLekár, a.s. Meno kontaktnej osobyHenrieta Havlíková
Garant
Garant - názovSLK Full NameMUDr. Marian Kollár
Organizátor
Organizátor - názovSLK MenoMUDr. Marian Kollár
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15553-inv-CP613SK_POZVANKAnova.pdfKOD.pdf Sylaby (max. 7MB)15553-syl-CP613SK_POZVANKAnova.pdfKOD.pdf