CP468SK: Aktuálne možnosti liečby vybraných ochorení v praxi internistu

Základné údaje
Názov aktivityAktuálne možnosti liečby vybraných ochorení v praxi internistu StavPublikovaná
Typ aktivityWorkshop Úroveň aktivitymiestna
Specializations
001 - vnútorné lekárstvo, 060 - geriatria
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov10 MiestoLevice
web PopisWorkshop zacielený na lekárov – internistov a geriatrov. Prednášky sú zamerané na aktuálne možnosti liečby s EGB 761 a na využitie multifaktoriálneho účinku EGB 761.
Kredity
Dátum od17.1.2018 Dátum do17.1.2018
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorSchwabe Slovakia s.r.o. Meno kontaktnej osobyMUDr. Anna Reváková
Garant
Garant - názovInterné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Levice Full Namedoc. MUDr. Jana Sirotiaková
Organizátor
Organizátor - názovNemocnica s poliklinikou Levice MenoDoc. MUDr. Jana Sirotiaková
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15408-inv-Pozvanka LV oddel. - Sovanyova.doc Sylaby (max. 7MB)15408-syl-Pozvanka LV oddel. - Sovanyova.doc