CP383SK: Oncofórum

Základné údaje
Názov aktivityOncofórum StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitykrajská
Specializations
019 - klinická onkológia, 043 - radiačná onkológia, 062 - lekárska genetika
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov15 MiestoKošice, VOÚ
web PopisAktualizácia poznatkov o možnostiach liečby karcinómu ovárií a karcinómu pľúc.
Kredity
Dátum od28.11.2017 Dátum do28.11.2017
Počet kreditov3
Kontakty
RegistrátorAstraZeneca AB, o.z. Meno kontaktnej osobyVeronika Krnáčová
Garant
Garant - názovVýchodoslovenský onkologický ústav a.s. Full Namedoc. MUDr. Igor Andrašina CSc.
Organizátor
Organizátor - názovVýchodoslovenský onkologický ústav a.s. Menodoc. MUDr. Igor Andrašina CSc.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15323-inv-Pozvanka Oncoforum Kosice November 2017.pdf Sylaby (max. 7MB)15323-syl-Pozvanka Oncoforum Kosice November 2017.pdf