CP376SK: Prevencia CMP a SE u polymorbídnych pacientov s fibriláciou predsiení

Základné údaje
Názov aktivityPrevencia CMP a SE u polymorbídnych pacientov s fibriláciou predsiení StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
001 - vnútorné lekárstvo, 004 - neurológia, 011 - ortopédia, 031 - hematológia a transfuzioló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov25 MiestoKošice, I. Interná klinika UNLP, Trieda SNP 1, 040 11
web PopisVzdelávacia aktivita
Kredity
Dátum od30.11.2017 Dátum do30.11.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorEmerge s.r.o. Meno kontaktnej osobyPavol Tetuľa
Garant
Garant - názov I. Interná klinika UNLP Košice Full NameMUDr. Mikuláš Szakács
Organizátor
Organizátor - názovSlovenská asociácia srdcových arytmií MenoProf. MUDr. Róbert Hatala PhD.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15316-inv-POZVANKA I.interna klinika 30.11. .pdf Sylaby (max. 7MB)15316-syl-POZVANKA I.interna klinika 30.11. .pdf