CP345SK: Rheuma4GPs - Šaľa

Základné údaje
Názov aktivityRheuma4GPs - Šaľa StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov15 MiestoŠaľa
web Popisodborné stretnutie pre všeobecných lekárov a rheumatologické sestry na tému "Ako zabezpečiť kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov s podozrením na zápalové reumatické ochorenia – dôležitosť medziodborovej spoluprá
Kredity
Dátum od29.11.2017 Dátum do29.11.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorUCB s.r.o. Meno kontaktnej osobyMichala Guľasová
Garant
Garant - názovNárodný ústav reumatických chorôb, Piešťany Full NameMUDr. Oľga Lukáčová PhD.
Organizátor
Organizátor - názovNárodný ústav reumatických chorôb, Piešťany MenoMUDr. Oľga Lukáčová PhD.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15285-inv-Pozvanka-GPs-Sala_Lukačova.doc Sylaby (max. 7MB)15285-syl-Pozvanka-GPs-Sala_Lukačova.doc