CP301SK: Projekt Spider - spolupráca všeobecných lekárov pri záchyte pacientov, ktorí sú vo vysokom riziku osteoporotických zlomenín

Základné údaje
Názov aktivityProjekt Spider - spolupráca všeobecných lekárov pri záchyte pacientov, ktorí sú vo vysokom riziku osteoporotických zlomenín StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
020 - všeobecné lekárstvo
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov30 MiestoŽilina, Hotel Slovakia
web PopisCieľom projektu je v krátkom čase umožniť pacientom ďalšiu diagnostiku a prípadnú liečbu v spádových osteologických ambulanciách a sprostredkovať priame stretnutie spádového osteológa s príslušnými všeob. lekármi na odbornom seminá
Kredity
Dátum od28.11.2017 Dátum do28.11.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorC4P, s.r.o. Meno kontaktnej osobyIng. Andrej Kladivík
Garant
Garant - názovSOMOK - Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí Full NameProf. MUDr. Juraj Payer PhD., MPH, FRCP
Organizátor
Organizátor - názovSOMOK - Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí MenoProf. MUDr. Juraj Payer PhD., MPH, FRCP
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15241-inv-pozvanka_ZA_28_11_2017.pdf Sylaby (max. 7MB)15241-syl-Osteoporoza_projekt Spider.pdf