CP272SK: Rivaroxaban, použitie v prevencii VTE po elektívnych ortopedických výkonoch

Základné údaje
Názov aktivityRivaroxaban, použitie v prevencii VTE po elektívnych ortopedických výkonoch StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
011 - ortopédia
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov15 MiestoBratislava, Ružinov, Knižnica I. ortopedicko – traumatologickej kliniky LF UK, SZU a UNB
web PopisVzdelávacia aktivita
Kredity
Dátum od22.11.2017 Dátum do22.11.2017
Počet kreditov1
Kontakty
RegistrátorEmerge s.r.o. Meno kontaktnej osobyPavol Tetuľa
Garant
Garant - názovI. ortopedicko – traumatologicka klinika LF UK, SZU a UNB Full NameMUDr. Miroslav Demitrovič PhD.
Organizátor
Organizátor - názovI. ortopedicko – traumatologicka klinika LF UK, SZU a UNB MenoMUDr. Miroslav Demitrovič PhD.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15212-inv-22.11 - pozvanka.docx Sylaby (max. 7MB)15212-syl-22.11 - pozvanka.docx