CP271SK: Regionálny oftalmologický seminár Poprad " Najnovšie EU odporučania pre Anti VEGF liečbu pre manažment DEM , Nové dáta u pacientov s neovaskulárnou VPDM – UK AMD/DR EMR Report IX , RLE Perseus – sila v reálnej klinickej praxi „

Základné údaje
Názov aktivityRegionálny oftalmologický seminár Poprad " Najnovšie EU odporučania pre Anti VEGF liečbu pre manažment DEM , Nové dáta u pacientov s neovaskulárnou VPDM – UK AMD/DR EMR Report IX , RLE Perseus – sila v reálnej klinickej praxi „ StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
015 - oftalmológia
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov10 MiestoPoprad-Spišská Sobota, Reštaurácia Penziónu Fortuna ,Sobotské námestie, 1768 1768/43, 058 01
web PopisVzdelávacie podujatie
Kredity
Dátum od21.11.2017 Dátum do21.11.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorEmerge s.r.o. Meno kontaktnej osobyPavol Tetuľa
Garant
Garant - názovOftalmologické oddelenie JZS , Poprad a.s. Full NameMUDr. Mária Michalková
Organizátor
Organizátor - názovOftalmologické oddelenie JZS , Poprad a.s. MenoMUDr. Mária Michalková
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15211-inv-POZVÁNKA NA SEMINAR_21.11.2017.PP .docx Sylaby (max. 7MB)15211-syl-POZVÁNKA NA SEMINAR_21.11.2017.PP .docx