CP250SK: Rheuma4GPs - Hlohovec

Základné údaje
Názov aktivityRheuma4GPs - Hlohovec StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov20 MiestoHlohovec
web Popisodborné stretnutie pre všeobecných lekárov a rheumatologické sestry na tému "Ako zabezpečiť kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov s podozrením na zápalové reumatické ochorenia – dôležitosť medziodborovej spoluprá
Kredity
Dátum od28.11.2017 Dátum do28.11.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorUCB s.r.o. Meno kontaktnej osobyMichala Guľasová
Garant
Garant - názovReumatologická ambulancia, Piešťany Full NameMUDr. Roman Stančík PhD.
Organizátor
Organizátor - názovReumatologická ambulancia, Piešťany MenoMUDr. Roman Stančík PhD.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15190-inv-Pozvanka-GPs-Hlohovec_Stančík.doc Sylaby (max. 7MB)15190-syl-Pozvanka-GPs-Hlohovec_Stančík.doc