CP218SK: Liečivá komunikácia

Základné údaje
Názov aktivityLiečivá komunikácia StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov15 MiestoGalanta
web PopisSeminár určený pre lekárov a venovaný oblasti komunikácie v nemocnici.
Kredity
Dátum od21.11.2017 Dátum do21.11.2017
Počet kreditov3
Kontakty
RegistrátorSvet zdravia, a.s. Meno kontaktnej osobyMgr. Ivana Kravčíková
Garant
Garant - názovSvet zdravia, a.s. Full NameMUDr. Róbert Hill PhD.
Organizátor
Organizátor - názovSvet Zdravia, a.s. MenoMgr. Ivana Kravčíková
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15158-inv-Pozvanka_lekari_VA_Liečivá komunikácia v nemocnici_PE.doc Sylaby (max. 7MB)15158-syl-Pozvanka_lekari_VA_Liečivá komunikácia v nemocnici_PE.doc