CP195SK: Seminár odborných pracovníkov RÚVZ Trenčín

Základné údaje
Názov aktivitySeminár odborných pracovníkov RÚVZ Trenčín StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
006 - pracovné lekárstvo, 021 - hygiena práce a choroby z povolania, 052 - hygiena detí a mláde
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov60 MiestoTrenčín, RÚVZ
webhttp://www.ruvztn.sk PopisPostgraduálne vzdelávanie odborných pracovníkov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
Kredity
Dátum od20.11.2017 Dátum do20.11.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Meno kontaktnej osobyGabriela Provazníková
Garant
Garant - názovRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Full NameMUDr. Ľudmila Bučková, MPH
Organizátor
Organizátor - názovRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne MenoMUDr. Ľudmila Bučková, MPH
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15135-inv-SKM_224e17111413490.pdf Sylaby (max. 7MB)15135-syl-SACCME pozvánka.doc