CP194SK: Komu vieme pomocť intervenčnou liečbou arytmií a srdcového zlyhávania

Základné údaje
Názov aktivityKomu vieme pomocť intervenčnou liečbou arytmií a srdcového zlyhávania StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitykrajská
Specializations
049 - kardiológia, 069 - kardiochirurgia, 155 - pediatrická kardiológia, 155 - pediatrická kardi
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov40 MiestoBratislava, Hotel Matyšák
web PopisICD v primárnej prevencii náhlej smrti- čo sa zmenilo od MADIT-u? Optimálne indikácie CRT v súčasnosti. Periprocedurálny antitrombotický manažment pri implantácii elektroimpulzogenerátorov.
Kredity
Dátum od22.11.2017 Dátum do22.11.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorTAJPAN s.r.o. Meno kontaktnej osobyPeter Slovák
Garant
Garant - názovNárodný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Bratislava Full Nameprof. MUDr. Róbert Hatala CSc., FESC, FACC
Organizátor
Organizátor - názovNárodný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Bratislava Menoprof. MUDr. Róbert Hatala CSc., FESC, FACC
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15134-inv-Agenda_Sympózium_NÚSCH_22_Nov_2017_BA (002).pdf Sylaby (max. 7MB)15134-syl-Agenda_Sympózium_NÚSCH_22_Nov_2017_BA (002).pdf