CP182SK: Okresný seminár

Základné údaje
Názov aktivityOkresný seminár StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov70 MiestoStará Ľubovňa, Knižnica ĽN, n.o.
web PopisPrezentácie budú venované chorobám pečene, predovšetkých infekčným, s komplexnou diagnostikou, liečbou a prevenciou.
Kredity
Dátum od30.11.2017 Dátum do30.11.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorSubregionálna lekárska komora Stará Ľubovňa Meno kontaktnej osobyMUDr. Jaroslav Fedorko
Garant
Garant - názovInt. ambulancia so zameraním na choroby pečene, VŠZaSP sv. Alžbety, Infekčná klinika UPJŠ Košice Full NameDoc. MUDr. Mária Belovičová PhD
Organizátor
Organizátor - názovSLS, Spolok lekárov v Starej Ľubovni, SLK, regionálna lek. komora Prešov, MenoMUDr. Jaroslav Fedorko
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15122-inv-Pozvanka na OS 30_11_2017.docx Sylaby (max. 7MB)15122-syl-sylaby OS 30_11_2017.doc