CP181SK: Sledovanie rastu mikromycét z hľadiska posúdenia zdravotnej nezávadnosti pitných vôd; Laboratórna metodika - minerálne oleje

Základné údaje
Názov aktivitySledovanie rastu mikromycét z hľadiska posúdenia zdravotnej nezávadnosti pitných vôd; Laboratórna metodika - minerálne oleje StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
227 - verejné zdravotníctvo (hygiena a epidemiológia)
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov35 MiestoBojnice
web PopisVnútroústavný seminár odborných pracovníkov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach oragnizovaný oddeleniami Národné referenčné centrum pre termotolerantné améby 13,30-14,30 hod.
Kredity
Dátum od30.11.2017 Dátum do30.11.2017
Počet kreditov1
Kontakty
RegistrátorRegionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach Meno kontaktnej osobyIng. Adriána Šimková
Garant
Garant - názovRegionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach Full NameMgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová MHA
Organizátor
Organizátor - názovRegionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach MenoMUDr. Miroslava Štovčíková
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15121-inv-Pozvánka.doc Sylaby (max. 7MB)15121-syl-Sylaby prednášok.doc