CP174SK: Prevencia CMP u pacientov s FP

Základné údaje
Názov aktivityPrevencia CMP u pacientov s FP StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
001 - vnútorné lekárstvo, 049 - kardiológia
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov15 MiestoLiptovský Mikuláš, Interné oddelenie NsP
web PopisVzdelávacia aktivita
Kredity
Dátum od15.11.2017 Dátum do15.11.2017
Počet kreditov1
Kontakty
RegistrátorEmerge s.r.o. Meno kontaktnej osobyPavol Tetuľa
Garant
Garant - názovStredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Banská Bystrica Full NameMUDr. Anna Kubíková
Organizátor
Organizátor - názovSlovenská asociácia srdcových arytmií MenoProf. MUDr. Róbert Hatala PhD.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15114-inv-pozvánka_LM-15.11_17.docx Sylaby (max. 7MB)15114-syl-pozvánka_LM-15.11_17.docx