CP162SK: „Regionálny oftalmologický seminár Trebišov"Najnovšie EU odporúčania pre Anti VEGF liečbu pre manažment DME, Nové dáta u pacientov s neovaskulárnou VPDM- UK AMD/DR EMR Report IX“

Základné údaje
Názov aktivity„Regionálny oftalmologický seminár Trebišov"Najnovšie EU odporúčania pre Anti VEGF liečbu pre manažment DME, Nové dáta u pacientov s neovaskulárnou VPDM- UK AMD/DR EMR Report IX“ StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
015 - oftalmológia
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov11 MiestoTrebišov, Reštaurácia Hotela Amadeus , M. R. Štefánika 3207/50, 075 01
web PopisVzdelávacia aktivita
Kredity
Dátum od14.11.2017 Dátum do14.11.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorEmerge s.r.o. Meno kontaktnej osobyPavol Tetuľa
Garant
Garant - názovOftalmologické oddelenie , NsP Trebišov a.s. Full NameMUDr. Mária Hurčíková
Organizátor
Organizátor - názovOftalmologické oddelenie , NsP Trebišov a.s. MenoMUDr. Mária Hurčíková
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15102-inv-POZVÁNKA NA SEMINAR.14.11.2017.TV.docx Sylaby (max. 7MB)15102-syl-POZVÁNKA NA SEMINAR.14.11.2017.TV.docx