CP149SK: 107. Patologický a súdnolekársky seminár

Základné údaje
Názov aktivity107. Patologický a súdnolekársky seminár StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
001 - vnútorné lekárstvo, 010 - chirurgia, 020 - všeobecné lekárstvo, 028 - súdne lekárstvo,
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov20 MiestoBratislave
web Popis107. Patologicko-anatomický a súdnolekársky seminár sa bude konať dňa 29.11.2017 o 13.00 hod. na Súdnolekárskom pracovisku ÚDZS v Bratislave.
Kredity
Dátum od29.11.2017 Dátum do29.11.2017
Počet kreditov4
Kontakty
RegistrátorÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Meno kontaktnej osobyMUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MHA
Garant
Garant - názovÚstav súdneho lekárstva LF UK Full Namedoc. MUDr. Jozef Šidlo CSc., MPH
Organizátor
Organizátor - názovSúdnolekráske pracovisko ÚDZS Bratislava MenoMUDr. Roman Kuruc PhD.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15089-inv-Pozvánka - 107. Patologicko-anatomický a súdnolekársky seminár.doc Sylaby (max. 7MB)15089-syl-Sylaby - 107. Patologicko-anatomický a súdnolekársky seminár.doc