CP144SK: Odborný seminár pre zamestancov RÚVZ so sídlom v Humennom

Základné údaje
Názov aktivityOdborný seminár pre zamestancov RÚVZ so sídlom v Humennom StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
052 - hygiena detí a mládeže, 057 - hygiena životného prostredia, 058 - hygiena výživy, 059 -
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov40 MiestoHumenné, RÚVZ
web PopisRealizácia projektu úrazovosti u detí predškolského a školského veku. Hluk v pracovnom prostredí. Biopotraviny. Welnes - pozitíva a negatíva.
Kredity
Dátum od20.11.2017 Dátum do20.11.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom Meno kontaktnej osobyMgr. Mária Halušková
Garant
Garant - názovRÚVZ so sídlom v Humennom Full NameMgr. Ing. Miroslav Veliký MPH, MHA
Organizátor
Organizátor - názovRÚVZ so sídlom v Humennom MenoMgr. Ing. Miroslav Veliký MPH, MHA
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15084-inv-pozvánka.doc Sylaby (max. 7MB)15084-syl-program.doc