CP128SK: Seminár Martin

Základné údaje
Názov aktivitySeminár Martin StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
019 - klinická onkológia
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov12 MiestoMartin
web PopisMUDr. Zuzana Špaňová Nové trendy v liečbe karcinómu žalúdka/GEJjunkcie v 2. línii. MUDr. Dagmar Šuteková Moderná liečba pokročilého sarkómu makkých tkanív.
Kredity
Dátum od22.11.2017 Dátum do22.11.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorEli Lilly Slovakia, s.r.o. Meno kontaktnej osobyKlára Laštovková
Garant
Garant - názovUniverzitná nemocnica Martin Full NameMUDr. Eva Hajtmanová PhD.
Organizátor
Organizátor - názovUniverzitná nemocnica Martin MenoMUDr. Eva Hajtmanová PhD.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15068-inv-Pozvánka Martin 22_11_2017.pdf Sylaby (max. 7MB)15068-syl-Pozvánka Martin 22_11_2017.pdf