CP122SK: Manažment pozitívnych a negatívnych afektov: vplyv na FUNKČNÉ ZLEPŠENIE

Základné údaje
Názov aktivityManažment pozitívnych a negatívnych afektov: vplyv na FUNKČNÉ ZLEPŠENIE StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 005 - psychiatria, 020 - všeobecné lekárstvo
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov15 MiestoSlovenský Grob, Grobský Dvor (16:30)
web Popis-
Kredity
Dátum od20.11.2017 Dátum do20.11.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorFARMI - PROFI, spol. s r.o. Meno kontaktnej osobyLenka Maličká
Garant
Garant - názovPsychiatrické oddelenie FN Nitra Full Nameprim. MUDr. František Kuzma
Organizátor
Organizátor - názovPsychiatrické oddelenie FN Nitra Menoprim. MUDr. František Kuzma
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15062-inv-20.11.2017 Program Manažment pozitívnych a negatívnych afektov, Nitra.doc Sylaby (max. 7MB)15062-syl-20.11.2017 Program Manažment pozitívnych a negatívnych afektov, Nitra.doc