CP107SK: Lányiho neurorádiologické dni 2017

Základné údaje
Názov aktivityLányiho neurorádiologické dni 2017 StavPublikovaná
Typ aktivityKonferencia Úroveň aktivityceloslovenská s medzinárodnou účasťou
Specializations
004 - neurológia, 023 - rádiológia, 037 - neurochirurgia, 593 - intervenčná rádiológia (radia
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov180 MiestoMartin, hotel Turiec
web Popis— ischemické CMP — hemoragické CMP — nádory — varia
Kredity
Dátum od15.11.2017 Dátum do16.11.2017
Počet kreditov8 - 6
Kontakty
RegistrátorAgentúra KAMI s. r. o. Meno kontaktnej osobyŠtefánia Kamenická
Garant
Garant - názovRádiologická klinika JLF UK a UNM Full Namedoc. MUDr. Kamil Zeleňák PhD., FCIRSE
Organizátor
Organizátor - názovRádiologická klinika JLF UK a UNM a Slovenská rádiologická spoločnosť Menodoc. MUDr. Kamil Zeleňák PhD., FCIRSE
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15047-inv-LAND 2017 pozvánka.pdf Sylaby (max. 7MB)15047-syl-LAND PROGRAM prednasky.docx