CP70SK: Odborný kreditovaný neurologický seminár: Komunikácia problematiky a diagnostiky pacientov s Parkinsonovou chorobou

Základné údaje
Názov aktivityOdborný kreditovaný neurologický seminár: Komunikácia problematiky a diagnostiky pacientov s Parkinsonovou chorobou StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
001 - vnútorné lekárstvo, 004 - neurológia, 005 - psychiatria, 020 - všeobecné lekárstvo, 144
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov20 MiestoBanská Bystrica, Hotel Dixon
web PopisLiečba Parkinsonovej choroby inhibítormi MAO-B, depresia pri Parkinsonovej chorobe, liečba neuropatickej bolesti
Kredity
Dátum od29.11.2017 Dátum do29.11.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorProgress CA, s.r.o Meno kontaktnej osobyEva Baranová
Garant
Garant - názovII. Psychiatrická klinika SZU, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica Full NameMUDr. Michal Patarák
Organizátor
Organizátor - názovII. Psychiatrická klinika SZU, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica MenoMUDr. Michal Patarák
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15010-inv-Pozvánka_seminár BB_29.11.2017.doc Sylaby (max. 7MB)15010-syl-Pozvánka_seminár BB_29.11.2017.doc