CP60SK: RA 223 v liečbe kastračne rezistentného karc.prostaty

Základné údaje
Názov aktivityRA 223 v liečbe kastračne rezistentného karc.prostaty StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
012 - urológia, 019 - klinická onkológia, 043 - radiačná onkológia, 047 - nukleárna medicína
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov7 MiestoMartin, FN odd. nuklearnej mediciny
web PopisVzdelávacia aktivita
Kredity
Dátum od9.11.2017 Dátum do9.11.2017
Počet kreditov1
Kontakty
RegistrátorEmerge s.r.o. Meno kontaktnej osobyPavol Tetuľa
Garant
Garant - názovFN Martin odd. nuklearnej mediciny Full NameMUDr. Hubert Poláček PhD.
Organizátor
Organizátor - názovFN Martin odd. nuklearnej mediciny MenoMUDr. Hubert Poláček PhD.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)15000-inv-pozvánka MT 9.11.2017.pdf Sylaby (max. 7MB)15000-syl-pozvánka MT 9.11.2017.pdf