CP46SK: Seminár

Základné údaje
Názov aktivitySeminár StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
001 - vnútorné lekárstvo
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov20 MiestoKošice
web Popisodborný seminár na tému Dedičné metabolické lyzozómové ochorenia
Kredity
Dátum od7.11.2017 Dátum do7.11.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorShire Slovakia s.r.o. Meno kontaktnej osobyKatarina Tulinská
Garant
Garant - názovIV. INTERNÁ KLINIKA, UN L. Pasteura Košice Full NameMUDr. Emília Pastrnáková
Organizátor
Organizátor - názovIV. INTERNÁ KLINIKA, UN L. Pasteura Košice MenoMUDr. Emília Pastrnáková
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)14986-inv-IV. int. klinika UNLP .docx Sylaby (max. 7MB)14986-syl-IV. int. klinika UNLP .docx