CP35SK: Onkologický indikačný seminár- workshop

Základné údaje
Názov aktivityOnkologický indikačný seminár- workshop StavPublikovaná
Typ aktivityWorkshop Úroveň aktivitymiestna
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov20 MiestoRužomberok, Seminárna miestnosť, RDG klinika, ÚVN-FN
web PopisPrezentovanie zložitých medicínskych prípadov pred odborníkmi zainteresovaných pracovísk a určenie optimálneho diagnostického a terapeutického postupu. Edukácia zúčastnených lekárov.
Kredity
Dátum od29.11.2017 Dátum do29.11.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorSpolok lekárov Ružomberok Meno kontaktnej osobyMUDr. Roman Podoba PhD.
Garant
Garant - názovÚVN SNP Ružomberok -FN Full NameMUDr. Roman Podoba PhD.
Organizátor
Organizátor - názovÚVN SNP Ružomberok - Fakultná nemocnica MenoMUDr. Roman Podoba PhD.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)14975-inv-UVN 11-2017.pdf Sylaby (max. 7MB)14975-syl-UVN 11-2017.pdf