CP20SK: KLINICKÉ EDUKAČNÉ DNI - Pľúcna artériová hypertenzia

Základné údaje
Názov aktivityKLINICKÉ EDUKAČNÉ DNI - Pľúcna artériová hypertenzia StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityceloslovenská (počet účastníkov do 200)
Specializations
001 - vnútorné lekárstvo, 049 - kardiológia
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov10 MiestoBratislava, NÚSCH, a.s.
web PopisVizita u hospitalizovaných Pravostranná katetrizácia. Teoretický úvod, praktická demonštrácia. Záťažové vyšetrenia pri PAH .Teoretický úvod , praktická demonštrácia
Kredity
Dátum od9.11.2017 Dátum do10.11.2017
Počet kreditov6 - 7
Kontakty
RegistrátorTAJPAN s.r.o. Meno kontaktnej osobyStanislav Nevláčil
Garant
Garant - názovNárodný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Full Namedoc. MUDr. Eva Goncalvesová CSc.
Organizátor
Organizátor - názovNárodný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Menodoc. MUDr. Eva Goncalvesová CSc
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)14960-inv-Program_KEDII.doc Sylaby (max. 7MB)14960-syl-Program_KEDII.doc