CP13SK: Metastatický karcinóm pankreasu – liečba a manažment pacienta

Základné údaje
Názov aktivityMetastatický karcinóm pankreasu – liečba a manažment pacienta StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
019 - klinická onkológia, 043 - radiačná onkológia, 319 - onkológia v chirurgii
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov10 MiestoPrešov
web PopisMetastatický karcinóm pankreasu – liečba a manažment pacienta
Kredity
Dátum od6.11.2017 Dátum do6.11.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorTAJPAN s.r.o. Meno kontaktnej osobyPhDr. Zuzana Trebatická
Garant
Garant - názovOddelenie klinickej onkológie FNsP Reimana, Hollého 14, 080 01 Prešov Full NameMUDr. Valéria Tkáčová
Organizátor
Organizátor - názovOddelenie klinickej onkológie FNsP Reimana, Hollého 14, 080 01 Prešov MenoMUDr. Valéria Tkáčová
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)14953-inv-CELGENE_karcinompaknreasu_Presov_20171106_V2.pdf Sylaby (max. 7MB)14953-syl-CELGENE_karcinompaknreasu_Presov_20171106_V2.pdf