CP1SK: Odborný kreditovaný psychiatrický seminár

Základné údaje
Názov aktivityOdborný kreditovaný psychiatrický seminár StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
004 - neurológia, 005 - psychiatria, 020 - všeobecné lekárstvo, 074 - gerontopsychiatria, 104 -
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov20 MiestoŽilina, Psych. odd.FNsP Žilina, V.Spanyola 43
web PopisSúčasné možnosti liečby psychoatických stavov klozapínom, vybrané aspekty liečby klozapínom-prípadové štúdie
Kredity
Dátum od22.11.2017 Dátum do22.11.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorProgress CA, s.r.o Meno kontaktnej osobyEva Baranová
Garant
Garant - názovFNsP J.A.Reimana, Hollého 14, 081 81 Prešov Full NameMUDr. Kvetoslav Moravčík
Organizátor
Organizátor - názovFNsP J.A.Reimana, Hollého 14, 081 81 Prešov MenoMUDr. Kvetoslav Moravčík
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)14940-inv-Mylan2017-pozvanka-1.pdf Sylaby (max. 7MB)14940-syl-Mylan2017-pozvanka-1.pdf