CO998SK: Rheuma4GPs Bratislava (3)

Základné údaje
Názov aktivityRheuma4GPs Bratislava (3) StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov20 MiestoBratislava
web Popisodborné stretnutie pre všeobecných lekárov a rheumatologické sestry na tému "Ako zabezpečiť kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov s podozrením na zápalové reumatické ochorenia – dôležitosť medziodborovej spoluprá
Kredity
Dátum od9.11.2017 Dátum do9.11.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorUCB s.r.o. Meno kontaktnej osobyMichala Guľasová
Garant
Garant - názovUNB - Ružinov, Bratislava, Reumatológia s.r.o. Full NameMUDr. Zuzana Bubánová
Organizátor
Organizátor - názovUNB - Ružinov, Bratislava, Reumatológia s.r.o. MenoMUDr. Zuzana Bubánová
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)14939-inv-Pozvanka-GPs-BA3.doc Sylaby (max. 7MB)14939-syl-Pozvanka-GPs-BA3.doc