CO962SK: Rheuma4GPs Bratislava (2)

Základné údaje
Názov aktivityRheuma4GPs Bratislava (2) StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov20 MiestoBratislava
web Popisodborné stretnutie pre všeobecných lekárov a rheumatologické sestry na tému "Ako zabezpečiť kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov s podozrením na zápalové reumatické ochorenia – dôležitosť medziodborovej spoluprá
Kredity
Dátum od9.11.2017 Dátum do9.11.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorUCB s.r.o. Meno kontaktnej osobyMichala Guľasová
Garant
Garant - názovROMJAN s.r.o. - Reumatologická ambulancia - MUDr. Roman Jančovič Full NameMUDr. Roman Jančovič
Organizátor
Organizátor - názovReumatologická ambulancia, Bratislava MenoMUDr. Roman Jančovič
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)14903-inv-Pozvanka-GPs-BA2_2017-11-09.doc Sylaby (max. 7MB)14903-syl-Pozvanka-GPs-BA2_2017-11-09.doc