CO908SK: Pulmofórum 2.

Základné údaje
Názov aktivityPulmofórum 2. StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
003 - pneumológia a ftizeológia, 040 - klinická imunológia a alergológia, sestra
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov20 MiestoPrešov
web PopisNové poznatky z oblasti liečby astmy a CHOCHP z pohľadu GOLD 2017.
Kredity
Dátum od29.11.2017 Dátum do29.11.2017
Počet kreditov3
Kontakty
RegistrátorAstraZeneca AB, o.z. Meno kontaktnej osobyVeronika Krnáčová
Garant
Garant - názovSlovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť, SLS Full Namedoc. MUDr. Ivan Majer CSc.
Organizátor
Organizátor - názovSlovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť, SLS Menodoc. MUDr. Ivan Majer CSc.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)14846-inv-Pozvánka_Pulmofórum 2.pdf Sylaby (max. 7MB)14846-syl-Pozvánka_Pulmofórum 2.pdf