CO904SK: Oncofórum

Základné údaje
Názov aktivityOncofórum StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
019 - klinická onkológia, 029 - patologická anatómia, 043 - radiačná onkológia, 062 - lekárs
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov15 MiestoNitra
web PopisAktualizácia poznatkov o pľúcnych nádoroch z pohľadu patológov, možnosti imunohistochemickej analýzy pľúcnych tumorov.
Kredity
Dátum od7.11.2017 Dátum do7.11.2017
Počet kreditov1
Kontakty
RegistrátorAstraZeneca AB, o.z. Meno kontaktnej osobyVeronika Krnáčová
Garant
Garant - názovÚstav patológie FN Nitra Full NamePrim. MUDr. Monika Sekerešová
Organizátor
Organizátor - názovÚstav patológie FN Nitra MenoPrim. MUDr. Monika Sekerešová
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)14845-inv-Pozvánka Oncofórum Nitra 07.11.2017.pdf Sylaby (max. 7MB)14845-syl-Pozvánka Oncofórum Nitra 07.11.2017.pdf