CO863SK: XXIII. Martinský bioptický seminár SD-IAP

Základné údaje
Názov aktivityXXIII. Martinský bioptický seminár SD-IAP StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityceloslovenská s medzinárodnou účasťou
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov120 MiestoLúčky
web PopisVedecká a odborná konferencia SSP SLS a Společnosti patologu ČSL J. E. Purkyně zameraná na výmenu vedeckých a odborných poznatkov medzi členmi všetkých menovaných odborných spoločností.
Kredity
Dátum od10.11.2017 Dátum do11.11.2017
Počet kreditov4 - 2
Kontakty
RegistrátorÚstav patologickej anatómie JLF UK a UMN Meno kontaktnej osobyBožena Slezáková
Garant
Garant - názovSLS SSP, SD-IAP Full Nameprof. MUDr. Lukáš Plank CSc.
Organizátor
Organizátor - názovÚstav patologickej anatómie JLF UK a UNM Menoprof. MUDr. Lukáš Plank CSc.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno