CO860SK: Odborný seminár

Základné údaje
Názov aktivityOdborný seminár StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
052 - hygiena detí a mládeže, 057 - hygiena životného prostredia, 058 - hygiena výživy, 059 -
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov60 MiestoŽilina
web PopisVzdelávanie štátnych zamestnancov - verejné zdravotníctvo, vzdelávanie zamestnancov vo verejnom záujme - laboratórni diagnostici, zdravotní laboranti.
Kredity
Dátum od14.11.2017 Dátum do14.11.2017
Počet kreditov6
Kontakty
RegistrátorRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline Meno kontaktnej osobyEmília Kadová
Garant
Garant - názovRÚVZ Žilina Full NameRNDr. Ľudmila Šošková
Organizátor
Organizátor - názovRÚVZ Žilina MenoMUDr. Martin Kapasný PhD., MPH
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno