CO838SK: Medicina Lege Artis (právna zodpovednosť lekára) + eGovernment

Základné údaje
Názov aktivityMedicina Lege Artis (právna zodpovednosť lekára) + eGovernment StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitykrajská
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov70 MiestoBratislava, Vodárenské múzeum BVS, od 15:00 hod
web PopisCieľom konferencie je zvýšiť právne vedomie lekára vyplývajúce z platných právnych predpisov, spresniť povinnosti lekára, ktoré mu z týchto predpisov vyplývajú, informovať o zavádzaných novinkách v oblasti zdravotníctva. Viete, že od
Kredity
Dátum od6.11.2017 Dátum do6.11.2017
Počet kreditov4
Kontakty
RegistrátorMEDICINBAL s.r.o. Meno kontaktnej osobyMgr. Viktor Dobiš, MPH
Garant
Garant - názovSlovenská spoločnosť zdravotníckeho práva SLS Full Nameprof. JUDr. Karol Tóth PhD., MPH
Organizátor
Organizátor - názovSlovenská spoločnosť zdravotníckeho práva SLS Menoprof. JUDr. Karol Tóth PhD., MPH
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)14779-inv-CO838SK-medicinaLA_finalCME2.pdf Sylaby (max. 7MB)14779-syl-CO838SK-medicinaLA_finalCME2.pdf