CO823SK: Odborný seminár

Základné údaje
Názov aktivityOdborný seminár StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
003 - pneumológia a ftizeológia, 040 - klinická imunológia a alergológia
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov8 MiestoLiptovský Mikuláš
web PopisSLS štúdia; spolupráca pacient/lekár v ambulancii
Kredity
Dátum od7.11.2017 Dátum do7.11.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorGlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. Meno kontaktnej osobyNaďa Libušová
Garant
Garant - názovÚVN Ružomberok - Ambulancia imunológie a alergológie Full NameMUDr. Anna Šušolíková
Organizátor
Organizátor - názovÚVN Ružomberok - Ambulancia imunológie a alergológie MenoMUDr. Anna Šušolíková
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno